Pielęgnacja plantacji jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka, tak jak każda inna roślina uprawowa, posiada wymagania odnośnie do jej prawidłowej pielęgnacji. Tak samo, jak w przypadku borówki, jagoda wymaga odpowiedniego cięcia, usuwania chwastów i drobnej pomocy przy ochronie przed chorobami i szkodnikami.

Jak należy rozpocząć pielęgnację Jagody kamczackiej?

W przypadku Jagody Kamczackiej najważniejszym i największym problemem młodych plantacji są chwasty. O usuwaniu chwastów trwałych należy pamiętać jeszcze przez etapem nasadzeń, jednakże nawet mimo ich braku, chwasty różnego pochodzenia zapewniają plantatorom stały problem do usuwania. Na początku rozwoju plantacji warto zastosować ściółkowanie lub przykrycie zagonów agrowłókniną – oba te sposoby ograniczą wyrastanie chwastów i zagłuszanie przez nie rozwoju krzewów jagody. Jeśli chwasty pojawią się mimo to, należy je usuwać mechanicznie. Po około czterech latach problem przestaje być istotny, ponieważ dobrze rozwinięte krzewy nie są już podatne na próby zagłuszania przez chwasty.

Kolejną ważną kwestią jest cięcie. W przypadku jagody należy się nim zająć dopiero w przypadku, gdy pędy zaczynają się pokładać na ziemi. W rezultacie takiego cięcia krzewy uzyskują kształt litery V, dzięki czemu łatwiej zbierać je przy pomocy kombajnu.

Jak wygląda ochrona Jagody kamczackiej przed chorobami i szkodnikami?

Ze względu na stosunkowo krótkie istnienie Jagody kamczackiej na polskich uprawach, nie powstał jeszcze wykaz środków ochrony polecanych na jej plantacje. W rezultacie czego jedyną opcją, jaka może być nazwane względnie bezpieczną, jest częsta lustracja plantacji w poszukiwaniu ognisk szarej pleśni, czy też mączniaka i usuwanie porażonych pędów bądź całych roślin. W przypadku wystąpienia szkodnika również warto próbować poradzić sobie z tym ręcznie.