Zakładanie plantacji borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska należy do roślin jagodowych, które w ostatnich latach zyskały na popularności. Wynika to z rosnącej świadomości społeczeństwa odnośnie do jej wartości odżywczych oraz smakowych, które są bez wątpienia wysokie. Wielu plantatorów, widząc, jak bardzo rośnie popyt na owoce borówki, decyduje się na założenie jej uprawy. Od czego należy zacząć?

Jakie wymagania glebowe posiada Borówka amerykańska?

Ta roślina jagodowa musi byś posadzona w miejscu idealnie do tego przygotowanym. Jeśli więc pominiemy chociażby jeden element przygotowań, może się to skończyć brakiem odpowiednich przyrostów, czy też satysfakcjonującego owocowania. Unikniemy jednak niepowodzeń w uprawie, jeśli spełnimy następujące zalecenia:
• miejsce osłonięte od wiatru i słoneczne,
• gleba lekka, piaszczysta,
• niskie pH gleby – około 4-5
• wysoka zawartość próchnicy – około 6-7%,
• poziom wód gruntowych od 60 do 100 cm,
• zasobność w fosfor na poziomie 2mg/100g gleby,
• zasobność w potas na poziomie 3-5mg/100g gleby,
• zasobność w magnez na poziomie 3-4mg/100g gleby.

W Polsce mało jest gleb, które w sposób naturalny będą spełniać te wymagania, dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzenie analizy gleby jeszcze przed posadzeniem roślin. W razie znacznie odbiegającego pH podejmijmy się wapnowania lub siarkowania. W przypadku braku odpowiedniego poziomu zasobności w składniki mineralne uzupełnijmy je. Jeśli miejsce sadzenia nie posiada naturalnej osłony – zapewnijmy ją, stosując nasadzenia z drzew, oczywiście iglastych.

Należy pamiętać również o zapewnieniu borówce odpowiedniego poziomu próchnicy nie tylko na samym początku, ale również w kolejnych latach. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w miejscach nasadzeń podkładu z węgla brunatnego, który w zastępstwie materii organicznej zapewni naszym sadzonkom doskonałe warunki do rozrostu bryły korzeniowej.

Jak sadzić Borówkę amerykańską?

Najważniejszą rzeczą jest pamięć o tym, że mimo samopylności, borówka jest rośliną wymagającą obecności zapylaczy. Bez nich oczywiście jest sobie w stanie poradzić, jednakże jej owoce i plenność będą znacznie mniejsze, niż w przypadku towarzystwa dobrze dobranych roślin zapylających. Przy planowaniu plantacji istotne jest, aby tak posadzić odmiany, aby były w stanie się wzajemnie zapylać. Obecność trzmieli i pszczół jest wymagana, aby cały proces mógł przebiegać w prawidłowy sposób.

Nasadzenia borówki amerykańskiej powinny być prowadzone w sposób regularny i konsekwentny. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, to rozstaw sadzonek. Tak więc rzędy powinny być od siebie oddalone o przynajmniej 2,5 m, podczas gdy przerwa w rzędach, pomiędzy sadzonkami, powinna wynosić między 60-80cm. Ponadto rzędy powinny być utworzone w kierunku północ-południe, dzięki czemu nasłonecznienie krzewów będzie w najwyższym stopniu wyrównane.

Po przygotowaniu gleby i wykonaniu prawidłowego nasadzenia należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Jest to jeden z najważniejszych etapów założenia plantacji, a w szczególności zaraz po sadzeniu i w pierwszym roku po nim. Dlaczego? System korzeniowy borówki we wczesnym etapie rozwoju jest płytki i stosunkowo mocno zagęszczony, a jego wrażliwość na brak wody bardzo duża. W okresach bez deszczu plantacja borówki wymaga systematycznego podlewania.