Pielęgnacja plantacji borówki amerykańskiej

Plantacja borówki amerykańskiej to nie tylko dbałość o odpowiednią jakość gleby, jej zasobność w próchnicę oraz we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Jeśli bowiem glebę mamy pod kontrolą, należy skupić się na prawidłowym prowadzeniu krzewów, które bez naszej pomocy nie będą w stanie rozwijać się w taki sposób, w jaki faktycznie powinny.

Od czego należy rozpocząć pielęgnację borówki?

Pierwsze cztery lata od posadzenia naszych krzewów bardzo ważne są cięcia sanitarne, które oznaczają pozbywanie się pędów słabych i chorych. Dzięki tego rodzaju zabiegom tworzymy rośliny silne, o odpowiednim pokroju. W kolejnych latach istnienia naszej plantacji dochodzi również cięcie porządkowe, które oznacza wycinanie pędów starych i bez przyrostów oraz takich, które niepotrzebnie zagęszczają się wzajemnie. Warto wykonywać cięcia przed rozpoczęciem okresu wiosennego, to jest późną zimą – w lutym lub w marcu.

Oprócz cięcia niezwykle ważne jest dbanie o brak chwastów. O brak chwastów trwałych należy zadbać na etapie przygotowywania gleby, ponieważ później ich usunięcie może się wiązać z dużą ilością problemów. Dobrym sposobem na zapobieganie wschodów licznych drobnych chwastów jest ściółkowanie, które spełnia jeszcze inne funkcje. Ściółkowanie to również świetny sposób na ograniczenie parowania wody z gleby oraz na dostarczanie glebie materii organicznej, która powoduje zwiększenie poziomu próchnicy. Ściółkę należy uzupełniać systematycznie co roku.

Jak wygląda ochrona roślin?

Borówka amerykańska należy do roślin wyjątkowo odpornych na choroby i szkodniki, jednakże i w jej przypadku mogą się pojawić i jedne i drugie.

Do najczęściej występujących chorób należą:

  • szara pleśń,
  • antraknoza,
  • biała plamistość.

W przypadku szkodników mogą pojawić się:

  • pędraki,
  • szpeciel pączkowy,
  • mszyce.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której rośliny zaczną wykazywać objawy pojawienia się choroby lub któregoś ze szkodników, należy stosować preparaty grzybobójcze i owadobójcze, które zostały dopuszczone do programu ochrony borówki amerykańskiej. W miarę możliwości warto też wycinać porażone pędy roślin.

Ogromnym zagrożeniem dla borówki jest ptactwo. Istniejącymi sposobami na ochronę roślin przed ptakami jest siatkowanie plantacji, ustawianie specjalistycznych laserów oraz urządzeń emitujących odgłosy drapieżnego ptactwa. Każdy sposób jest dobry, aby skutecznie się ich pozbyć, jednakże zawsze może trafić się sytuacja, w której sposoby te nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.