მოცვის პლანტაციების მოვლა

მოცვის პლანტაცია არ გულისხმობს მხოლოდ ნიადაგის შესაბამის ხარისხს, არამედ საჭიროა ჰუმუსის სიმდიდრე და ყველა აუცილებელი საკვები ნივთიერების უზრუნველყოფა. იმ შემთხვევაში, თუ ნიადაგი ექვემდებარება კონტროლს, თქვენ ყურადღება უნდა გაამახვილოთ სწორად შერჩეული ბუჩქის ჯიშზე, რომელიც საჭიროებს ჩვენს დახმარებას, რათა მოხდეს მისი შესაბამისი ზრდის განვითარება.

როგორ დავიწყოთ მოცვის მოვლა?

ჩვენი ბუჩქების დარგვიდან პირველი ოთხი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია სანიტარული გახსვლა,  რაც გულისხმობს სუსტი და ავადმყოფი ღეროების მოჭრას. ამ ტიპის მოვლის წყალობით, ჩვენ ვაძლიერებთ მცენარეებს და ვუქმნით მას სწორ ფორმას. მომდევნო წლების განმავლობაში ასევე ხდება რიგითი გასხვლა,  რაც გულისხმობს ძველი და ზედმეტი ღეროების მოჭრას. მიზანშეწონილია გასხვლა განახორციელოთ  გაზაფხულის პერიოდის დაწყებამდე, ანუ, გვიან ზამთარში – თებერვალში ან მარტში.

გახსვლის გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სარეველებისგან  მოცვის დაცვა. მუდმივი სარეველების ნაკლებობა გათვალისწინებული უნდა იქნას ნიადაგის მომზადების ეტაპზე, რადგან მოგვიანებით მათი მოცილება შეიძლება იყოს პრობლემური. მრავალი მცირე სარეველების წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად კარგი მეთოდია მულჩირება, რომელსაც  ასევე სხვა ფუნქციებიც გააჩნია. მულჩირება ასევე შესანიშნავი მეთოდია ნიადაგიდან წყლის აორთქლების შესამცირებლად და ნიადაგის ორგანული ნივთიერებებით უზრუნველსაყოფად, რაც ზრდის ჰუმუსის დონეს. მულჩირება განხორციელებული უნდა იქნას რეგულარულად, ყოველწლიურად.

ამერიკული მოცვი მიეკუთვნება ისეთ მცენარეებს, რომლებიც უკიდურესად გამძლეა დაავადებებისა და პარაზიტების მიმართ, თუმცა მას ორივე  მათგანი შეიძლება გაუჩნდეს.

როგორ გამოიყურება მცენარეთა დაცვა?

ჰაიბუშის მოცვი მიეკუთვნება მცენარეებს, რომლებიც უკიდურესად მდგრადია დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ, თუმცა, ამ შემთხვევაში ორივე შეიძლება მოხდეს.

ყველაზე გავრცელებული დაავადებებია:

  •  ნაცრისფერი ობი,
  • ანთრაკნოზი,
  • თეთრი ლაქა.

მავნებლებისთვის შემთხვევაში, შეიძლება  გაუჩნდეს:

  • მატლი
  • გალების ტკიპა
  • ბუგრები

მოცვის სურათი

მცენარის დაავადების სიმპტომების ან ერთ-ერთი მავნებლების გამოვლენისას, გამოიყენეთ ფუნგიციდური და ინსექტიციდული პრეპარატები, რომლებიც მოცვის დაცვისთვისაა განკუთვნილი. თუ ეს შესაძლებელია, ასევე მიზანშეწონილია ინფიცირებული ღეროების მოჭრა.

მოცვისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენენ ფრინველები. მცენარეების ფრინველებისგან დასაცავად გამოუენებული უნდა იქნას  შემდეგი მეთოდები: სპეციალიზებული ლაზერი, ბადე და მტაცებელი ფრინველების ბგერის გამომამუშავებელი მოწყობილობა. თითოეული გზა კარგია იმისთვის, რომ ეფექტურად შევებრძოლოთ ზემოხსენებულ პრობლემას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის სიტუაციაც, რომ ამან შეიძლება არ მოგვცეს მოსალოდნელი  შედეგი.