ამერიკული მოცვის სასუქი

მოცვის პლანტაციის გაშენება მცენარეებზე მუშაობის დასაწყისია, რომელიც კარგი სასუქის შემთხვევაში შეძლებს აგვინაზღაუროს ჩვენი შრომა ლამაზი, მრავალფეროვანი და უნიკალური გემოს მქონი ნაყოფით.  იმ შემთხვევაში თუ დარგვამდე ნიადაგი მომზადებულ იქნა, მისი მინერალური შემცველობის ადრეული ანალიზის მიხედვით, მაშინ მისი შემდგომი სასუქით გამდიდრება გაცილებით მარტივი იქნება.

რა სჭირდება ამერიკულმოცვის ნერგს?

უპირველესყოვლისა, ეს არის მცენარე, რომელსაც საკვების დაბალი მოთხოვნილებები გააჩნია, თუმცა, სათანადო კვების გარეშე, მისი ზრდა და ნაყოფიერება მნიშვნელოვნად შეამცირდება, ისევე  როგოც  ზრდის სიძლიერე და ხარისხი. ასევე ძალიან ადვილია მოცვისათვის გადაჭარბებული რაოდენობით  სასუქის მიცემა,  ამიტომაც რეკომენდებულია სასუქების გამოყენება მცირე დოზებით და უფრო ხშირად. მიზანშეწონილია ნიადაგის პერიოდული ანალიზების ჩატარება და მცენარეთა დაკვირვება კონკრეტული ხარვეზებიდან გამომდინარე. მოცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აზოტის მიღება, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ შემდეგ ფორმებში:

• ამონიუმის ნიტრატი;

• ამონიუმის სულფატი.

ამასთან, აგრეთვე მნიშვნელოვანია  P, K და Mg– ის ადეკვატური დონე, რომლის გარეშე  შეუძლებელია პლანტაციის სწორად გაშენება.   პლანტატორმა უნდა  იცოდეს, თუ რა შედეგს მიიღებს საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის შედეგად გამოწვეული ნაკლოვანებების შემთხვევაში.

როგორ მოვახდინოთ  მოცვის ნერგისთვის სასუქის მიცემა?

პლანტატორს რამდენიმე შესაძლებლობა გააჩნია  სასუქის მიცემისათვის:

•მიყრა,

• ფოთოლზე შესხურება,

• ფერტიგაციის  გამოყენება.

უნდა გვახსოვდეს, რომ განაყოფიერების ძირითადი ტიპი არის გავრცელების მეთოდი, რომელიც ნიადაგს აძლევს ყველა საკვებ ნივთიერებას. ამასთან, თუ ნიადაგს აქვს შესაბამისი pH, ხოლო P, K და Mg სიმდიდრე მინიმუმ საშუალოა, მაშინ შეგიძლიათ აირჩიოთ ფოთლოვანი კვება, რაც ასევე დაეხმარება პლანტაციას. სასუქის მიცემის ბოლო სახეობა გულისხმობს მორწყვის პროცესში ფერტიგაციით გამდიდრებას. სასუქის სათანადო მიწოდება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ნიადაგის რეგულარული ანალიზი.